“Anyone notice the smoke monster from lost at 0.39 bottom left??”

Ovanstående kommentar finns nu under BSK:s största framgång hittills – squashklippet från förra årets Case Swedish Open på You Tube, nu med 6 620 tittare!!

Frågan är om det är några av våra killar som skickar iväg den där jättepuffen. Är det LR som smygröker? Hade inte han slutat…?